Fotogalerie z akcí

15.6.2018 Pasování prvňáčků na čtenáře - ZŠ Jičínská30.5.2018 Námořnické léto - den dětí s knihovnouKnihovnické lekce MŠ Kopřivnice
27.3.2018 Celonárodní čtení BibleVyhlášení Čtenáře roku 2017

Nejlepší čtenářka roku 2017 paní Barbora Sopuchová
Nejlepší a nejmladší čtenář roku 2017 Viktor Janečka se svou maminkou

15.3.2018 Labyrint záhad - beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem


13.3.2018 Mozek a koncentrace - přednáška trenérky paměti


20.2.2018 Přednáška Tomáše Kůdely - Expediční jachting

  Odpoledne s pastelkou 13.2.2018 - papírové valentýnské kytičky
30.1.2018 MVDr. Martina Lužná - Zvěrolékařka v knihovně I.
16.1.2018 Odpoledne s pastelkou - ponožkové loutky
Vánoční dílna 12.12.2017


Cestovatelská přednáška o Austrálii s manžely Márovými v listopadu 2017Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou v listopadu 2017
Odpoledne s pastelkou - výrobky z přírodních materiálů


5. 10. 2017 Týden knihoven - Srí Lanka - cestopisná přednáška manželů Špillarových

5. 10. 2017  Týden knihoven - Spisovatelka Zuzana Pospíšilová pro ZŠ Jičínskou

3. 10. 2017  Týden knihoven - Odpoledne s pastelkou

14. 6. 2017  Pasování prvňáčků na čtenáře - Projekt Už jsem čtenář -
- Knížka pro prvňáčka
30. 5. 2017 Pohádkové odpoledne - Den dětí s knihovnou

11. 5. 2017  Paní Eva Matulová s přednáškou Karma v číslech, v planetách a tarotových kartách

3. 5. 2017  Prvňáci v knihovně - Projekt Knížka pro prvňáčka


Knihovnu v březnu navštívily děti příborských mateřských školek.31. 3. 2017 - Spisovatelka Klára Smolíková pro třeťáky a čtvrťáky ZŠ Jičínské

Návštěvy prvňáků ze  ZŠ Jičínské  - projekt Knížka pro prvňáčka

21. 3. 2017 - Opoledne s Pastelkou - obrázek z lékařských špachtlí a ubrousků16. 3. 2017 - Hrdinové z pohádek - knihovnická lekce pro žáky ZŠ Npor. Loma

7. 3. 2017   Maminky a babičky čtou - Týden čtení

28. 2. 2017  Pět jazyků lásky  -  PhDr. Stanislava Podžorná
  

23. 2. 2017    Nepál - Cestopisná přednáška Martina Lampy
24. 2. 2017   Největší tajemství Třetí říše - Milan Zacha Kučera

 


 

23. 1. 2017   Vyhodnocení čtenáře roku 2016 na oddělení pro dospělé čtenáře

 


 

17. 1. 2017  Odpoledne s Pastelkou 

13. 12. 2016     Vánoční  odpoledne s krokodýlem

 
1. 11. 2016   Halloweenské odpoledne

 11. 10. 2016  Komiksový workshop s Danielem Vydrou

 Týden knihoven 6. 10. 2016 - Cestopis o Sibiři s Tomášem Kubešem

 

 

Týden knihoven - 6. 10. 2016 - Spisovatelka Zuzana Pospíšilová

 

 

 Týden knihoven - 4. 10. 2016 - Výtvarné odpoledne

 

 

 

Týden knihoven - 3. 10. 2016 Kabelkový jarmark
20. 9. 2016   Odpoledne s krokodýlem

 

 

 16. 8. 2016   Prázdninová dílna

 

19. 7. 2016  Prázdninová dílna

 

8. 6. 2016   Pasování prvňáčků ze ZŠ Jičínské na čtenáře

17. 5. 2016 - Hodinka s knihou - čteme pro nejmenší

 

 26. 4. 2016 - Odpoledne s krokodýlem - vyrábíme přání pro maminky

 

 

 

 

19. 4. 2016 - Léčebný kód Alexandra Loyda - přednáška

PhDr. Stanislavy Podžorné

12. 4. 2016 Ázerbajdžán - cestopisná přednáška s promítáním

23. 3. 2016  Pohádkové kreslení pro žáky ZŠ Npor. Loma

 22. 3. 2016  Velikonoční tvoření

 

 

 

23. 2. 2016  Fantastické záhady s Arnoštěm Vašíčkem

16. 2. 2016   Odpoledne s krokodýlem - srdíčkové dekorace

 

24. 11. 2015 - Kaleidoskop Jana Rejžka


 10. 11. 2015 - Odpoledne s krokodýlem

 

 

 5. 11. 2015 Cestopis o Austrálii - paní Darina Klichová

 

27. 11. 2015 Tradiční čínská medicína se Silvií Bahnerovou

 8. 10. 2015 - Peru s manželi Vackovými

  

7. 10. 2015 - Týden knihoven - LiStOVáNí - s knihou Olgy Černé Kouzelná baterka

6. 10. 2015 - Týden knihoven - Odpoledne s krokodýlem

  

 

červen 2015 - Pasování prvňáčků na čtenáře s Lenkou Rožnovskou

 

2. června 2015 - Den dětí s knihovnou

 

 


20. a 27. 4. 2015 - prvňáci ZŠ Jičínské tvoří a hrají hry v knihovně

21. 4. 2015 - spisovatelka Petra Dvořáková pro žáky ZŠ Npor. Loma

16. 4. 2015 - Čaj o páté v knihovně s fyzioterapeutkou Marikou Bajerovou

 23. března 2015 - Reportérka, novinářka, spisovatelka Pavla Jazairiová

                                            pro studenty Masarykova gymnázia

 

 

 

 

 

 17. března 2015 - cestopis Indický Ladakh - Malý Tibet s Pavlem Svobodou

 

 24. března 2015 - Čaj o páté v knihovně - Žij vědomě a rád

                                            přednáška  PhDr. Stanislavy Podžorné

 

 

26. 2. 2015  Spisovatelka Martina Drijverová pro žáky ZŠ Jičínské

 

20. 2. 2015 - Výtvarné odpoledne s krokodýlem - vyráběli jsme sněhuláky a záložky do knih

 

 

 

 

  11. 12. 2014 - Tajuplná Persie - cestopisná přednáška o Íránu paní JItky Bortlové

 

 

 

 

 9. 12. 2014 - Vánoční výtvarné odpoledne - vyráběli jsme vánoční přání a ozdoby z filců

 

 

 25. 11. 2014 - Národní parky USA - cestopisná přednáška Stanislava Hořínka

 

 

  21. 10. 2014 v 17.00 hod. - Make-up a osobní styl - přednáška paní Dany Beranové


 

 

31. 10. 2014 - LiStOVaNí - Gottland od spisovatele Mariusze Sczygiela a Život k sežrání od

spisovatele Mikaela Olliviera v podání herců z projektu LiStOVání pro gymnázium a ZŠ Npor. Loma

 

  13. 11. 2014 - Spisovatelka Martina Bittnerova pro školy - Historie je detektivka


 

 11. 11. 2014 - Literární toulky Angliií s paní Danou Barnetovou

 

 

 

 9. 10. 2014 S plachetnicí do Antarktidy - Karel Wolf

 

 7. 10. 2014  Výtvarné odpoledne s krokodýlem Teodorem

 

 

6.10. 2014  Ilustrátor a spisovatel Vojtěch Jurík VHRSTI

 

 

19.5.2014 Pasování prvňáčků na čtenáře

 

 

15.4.2014 Velikonoční dílna

18.3.2014 "Odpoledne s krokodýlem"

 

Kurz trénování paměti 2014

 

 

Vánoční dílna 2013

19.10.2013 Přednáška o trénování paměti

 

24.10.2013 Scénické ètení Listování - z knihy Timura Vermese Už je tady zas v podání Lukáše Hejlíka a Alana Novotného

  1.10.2013 Albánie oèima vodáka - cestovatelská pøednáška Jiøího Hodice

 
 24.9.2013 Jak detoxikovat organismus

12.6.2013 Pasování prvòáèkù na ètenáøe s ilustrátorem Adolfem Dudkem

 

  

 4.6.2013 Den dìtí - odpoledne plné her

 

  11.4.2013 Náš osudový Madaskar - pøednáška manželù Vackových

   

19.3.2013 Chirurgem v Kazachstánu

  

  7.3.2013 Beseda se spisovatel Janem Opatøilem o knize Dobrodružství kapøíka Metlíka

 

 4.3.2013 Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou

19.2.2013  Oslava 120. výroèí založení knihovny

Scénické ètení Listování z knihy Gottland - hráli: Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Lenka Janíková

 

Výroba ruèního papíru

 

Tiskaøská dílna

Prezentace knihy spisovatelky Jaroslavy Grobcové - Zemì Morava - její zamlèená vznešenost a krása

 

 

 

22.1.2013 Co nám pøinese rok 2013 z pohledu Numerologie - pøednáška D. Halotové

 

17.12.2012 Vyhodnocení soutìže "Kouzelné sluchátko" a vánoèní dílna

15.11.2012 Morava v tzv. temném 10. století - pøednáška PhDr. A. Ovèaèíkové

 

13.11.2012 Vánoèní odpoledne pro dìti a rodièe

 

 

 
 

2.10.2012 Odpoledne s krokodýlem Theodorem - køest nového maskota

4.10.2012 Cestovatelská pøednáuška o Tanzanii s Ilonou Bittnerovou

3.10.2012 Beseda s ilustrátorkou Terezou Øíèanovou

 

 

 

4.6.2012 Pasování prvòáèkù na ètenáøe

 

 

 

Vystoupení Studia Bez kliky

 

 17.4.2012 Vyhodnocení projektu Celé Èesko ète dìtem

 

 

 

26.4.2012 Grafoterapie aneb rukopisem k rozvoji osobnosti. Pøednáška Dagmar Kraèíkové

27.3.2012 Velikonoèní odpoledne pro dìti a rodièe

 

26.3.2012 Beseda a autorské ètení Arnošta Goldflama

 

15.3.2012 Pøednáška Libora Domitry o metodì RUŠ

 

16.2.2012 Island kolem dokola aneb Stopem za sopkami a gejzíry

cestovatelská pøednáška Jirky Lehejèka

 

 

8.11.2011 Prezentace knihy Historie Evropy - beseda se spisovatelkou

a ilustrátorkou Renátou Fuèíkovou

31.10.2011 Pøednáška filmového kritika M. Jirouška o M. Kunderovi

25.10.2011 Holandsko na lodi - cestovatelská pøednáška Tomáše Kubeše

 

5.10.2011 Dramatizace Máchova Máje

4.10.2011 Tajemná místa Velké Moravy - przentace knihy Jarmily

Grobcové a vystoupení žákù ZUŠ Pøíbor

27.9.2011 Ladakh - pøednáška Alexandry Polákové a Dušana Jiráska

 

20.9.2011 Bylo nebylo - povìsti našeho okolí, povídání a výtvarná dílna

pro dìti

 

31.5.2011 Autorské ètení a beseda se spisovatelem Michalem Vieweghem

19.4.2011 Spisovatelé, kteøí studovali v uèitelském ústavu v Pøíboøe - pøednáška L. Knìzka

12.4.2011 Velikonoèní výtvarná dílna

17.3.2011 Autorské ètení spisovatelky Terezy Bouèkové s hudebním doprovodem dramaturga a režiséra Bedøicha Ludvíka

 

 

8.2.2011 O cestách do Asie, o pobytu v buddhistickém klášteøe a o výpravách zvaných tudong - Dalibor Demel

  18.1.2011 Silný imunitní systém - pøednáška Anny Holubové

  

 

 

14.12.2010 Vánoèní odpoledne

 

Ètení v knihovnì

Knihovnické lekce

 Vyhodnocení výtvarné soutìže O tøi zlaté vlasy dìda vševìda

 

 7.12.2010 Trabantem napøíè Afrikou - Dan Pøibáò

2.12.2010 Jak nás ovlivòuje karma - pøednáška Radky Veselkové

23.11.2010 pøednáška Jakuba Šimeèka o Finsku

16.11. Izrael oèima pøekladatele Bible - Michal Krchòák

 

16.11.2010 scénické ètení Listování - pøedstavení Lichožrouti Pavla Šruta

v podání Jihoèeského divadla

 

9.11.2010 Malování na porcelán

 

 

21.10.2010 autorské ètení spisovatelky Petry Braunové

3.6.2010 Pøednáška o španìlské literatuøe pro studenty gymnázia

27.5.2010 Slavnostní otevøení zrekonstruovaných prostor knihovny

Poøad o historii "Láska ctná a pøedevší nectná" - spisovatel Vlastimil Vondruška s hudebním doprovodem Petra Traxlera

Vystoupení žákù ZUŠ

 

 Slavnostní projev starosty mìsta k otevøení knihovny

 

 Nové prostory knihovny

 

Prvními návštìvníky zrekonstruovaných prostor jsou dìti ze ZŠ Jièínské, které pomáhy se stìhováním knih

Strom pøání nové knihovnì

9.3.2010 Velikonoce v knihovnì

 5.3.2010 Pøíprava pøedškolákù ze ZŠ Dukelské

 19.1.2010 Výklad snù - pøednáška Svatavy Jánošové

 8.12.2009 Vánoèí odpoledne pro dìti a maminky - výroba vánoèních ozdob

 

 1.12.2009 Tarot prostøedek sebepoznání- pøednáška Jarmily Kuskové

 

3.11.2009 Jak se poprat s nemocí - co je energetické léèení - pøednáška Radky Veselkové

21.10.2009 pøednáška spisovatelky Ivony Bøezinové pro žáky základních škol

13.10.2009 Barevný podzim v knihovnì - dìti a jejich maminky vyrábìly lampièky a podzimní ozdoby

 

 

  6.10.2009 Cestopisná pøednáška Jindøicha Kuchejdy - Victoria na plavbì kolem svìta

 6.10.2009 Vlastimil Vondruška a Jiøí Traxler - poøad o historii s názvem Láska ctná a pøedevším nectná

 

 

16.4.2009 Argentina - expedice Aconcagua 2009 - Rudolf rùžièka a Petra Guòková

3.4.2009 Noc s Andersenem

 

 

 10.3.2009 Barvový test pro každého - pøednáška øeditelky Grafologické aliance Zdeòky Tuškové

12.2.2009 Horoskopy podle feng-shui - pøednáška Vlasty Strachotové

20.11.2008 Ukázky líèení a manikúry

 

4.11.2008 Papua - ztracený svìt - cestopisná pøednáška Jaroslava Jindry

 

21.11.2008 besedy se spisovatelkou Vìrou Øeháèkov

 

 

13.10.2008 beseda s JUDr. Miloslavem Doèekalem na téma Drogy - kriminalita - šikana v rámci projektu prevence kriminality

 

Kontakt: tel.: 556 725 037  E-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz