Služby knihovny

Oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro mládež nabízí:

  •        Absenční i prezenční půjčování beletrie, naučné literatury, poezie, regionální literatury a periodik
  •        Rezervace půjčeného titulu - telefonicky, elektronicky,ústně
  •        Automatické zasílání sms v případě, že rezervovaný titul je k dispozici
  •        Prolongace výpůjček - telefonicky, elektronicky,ústně
  •        Meziknihovní výpůjční službu - možnost zapůjčení odborné literatury z jiných knihoven na území ČR
  •        Vyhledávání titulů v elektronickém katalogu knihovny
  •        Zasílání předupomínek - pouze na e-mailovou adresu
  •        Přístup na internet
           Děti do 15 let, které chtějí v knihovně využívat internet, musí mít od rodičů podepsané prohlášení, že s tímto souhlasí.

Knihovna má 2 pobočky v integrovaných částech města Hájov a Prchalov.  Knihovna poskytuje služby obecním knihovnám v  Kateřinicích, Mošnově, Petřvaldě, Petřvaldíku a Skotnici.

 

Pravidelně knihovna pořádá tyto akce:

Březen měsíc čtenářů

Týden knihoven

Přednášky pro dospělé

Knihovnické lekce pro školy
Odpoledne s pastelkou - výtvarné dílny pro celou rodinu

 

Besedy a knihovnické lekce si mohou školy rezervovat na tel.: 556 725 037 nebo knihovna@knihovna-pribor.cz

 

Kontakt: tel.: 556 725 037  E-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz