Aktuality

 
KULTURNÍ AKCE:


22.11. v 17 hod. JAK ODNAUČIT PSY A KOČKY ZLOZVYKŮM - pokračování cyklu veterinárních přednášek MVDr. Martiny Lužné
Vstupné dobrovolné

27.11. v 17 hod. KURZ LÍČENÍ ANEB SAMA SOBĚ VIZÁŽISTKOU - výběr a aplikace správného odstínu make-upu, korekce a modelace pleti, výběr a aplikace tvářenky, líčení rtů, technika líčení očí, kombinace barev, modelace a líčení obočí. Pokud máte, můžete si přinést větší zrcátko a štětce na líčení očí.
Vstup volný

4.12. v 17 hod. NÁHLED DO RŮZNÝCH FYZIOTERAPEUTICKÝCH METOD S CÍLEM PREVENCE A LÉČBY BOLESTÍ ZAD A KLOUBŮ - Martina Hyvnarová. DNS dle Koláře, SMS systém dle Smíška, cvičení  dle Freemana, cvičení dle Brügera, míčkování, tejpování, chůze s trekovými holemi. Vstup volný

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - pro žáky základních škol a naše dětské čtenáře
100. výročí založení Československa
Každý rok chodíte popřát svým blízkým k narozeninám a přejete hodně zdraví, štěstí, pohody, pěkných zážitků na cestách... Jaké by bylo vaše přání pro zemi, ve které žijete? 28. října 2018 slaví narozeniny Československá republika a letos jí bude už 100 let!
Nakresli své republice přání k narozeninám!
Kreslit můžeš jakoukoli technikou na papír o velikosti A4, A3, A2.
Všechny práce budou vystaveny v městské knihovně od 1. září 2018
Nejlepší obrázky budou oceněny 23. října 2018
Hotové, podepsané práce odevzdejte v Městské knihovně Příbor nejpozději do 30. června 2018. Doručené práce budou zveřejněny.
Výherci soutěže: 
1. místo Tereza Malíková, Karla Hanzelková, Kristýna Ručková
2. místo Nikola Skálová
3. místo Tomáš Smolík


Bookstart - S knížkou do života
Pilotní ročník tohoto projektu byl v ČR spuštěn v březnu pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Cílem projektu je podpora verbálních a čtenářských dovedností u dětí a pochopení významu čtenářství pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost u rodičů. Je to první projekt zaměřený na rodiny s nejmenšími dětmi a předpokládaná doba trvání je do šesti let věku dítěte.
Rodičům novorozenců bude na vítání občánků v průběhu celého roku předán dárek ve formě sady obsahující knížku pro děťátko, která nebude jinak distribuována v prodejní síti a dále metodický návod, jak a co začít svému dítěti číst. Knihovna věnuje rodičům bezplatný čtenářský průkaz. Pokud se rodiče neúčastní vítání občánků, mohou si dárek vyzvednout v knihovně. 

Kontakt: tel.: 556 725 037  E-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz