Aktuality

V knihovně si můžete nově půjčovat také e-knihy
Naše knihovna nabízí svým čtenářům možnost půjčovat si e-knihy a to jednoduše z pohodlí domova přes on-line katalog knihovny. Spolupracujeme s portálem www.palmknihy.cz, takže si můžete vybírat z 8000 titulů e-knih. Tato služba je zdarma! Můžete si zapůjčit až 3 knihy najednou. Půjčovní doba je 31 dnů. Po této době kniha automaticky zmizí z Vašeho zařízení!!! Pro více informací si prosím otevřete záložku On-line katalog knih.

15. 10. v 15 hod. Odpoledne s pastelkou
- výtvarné odpoledne pro děti a rodiče. Budeme vyrábět draka. S sebou si přineste dvě tenké dřevěné laťky. Vstup volný


22. 10. v 17 hod. Golem v židovské tradici
Fenomén Golem má mnoho velice zajímavých a málo známých aspektů, které jsou spojením z generace na generaci předávaných příběhů, letmých vhledů do tajů židovské mystiky zvané kabala i bezprostředních vstupů do tvrdé reality každodenního života malého národa, který dokázal přežít přes všechny tisíciletí a udržet si svou jedinečnou identitu. Jaké poselství je skryto v příběhu o Golemovi? Co je tajemství přežití židovského národa? Spolu s hebraistou Dr. Robertem Řehákem podnikneme výpravu do napínavých legend spojených s rabínem Jehudou Loew ben Becalelem zvaným Maharal mi-Prag.
Dr. Robert Řehák je dipolomat a hebraista. V posledních letech sloužil jako kulturní atašé na velvyslanectvích ve Washingtonu DC a v Tel Avivu. Dlouhodobě se věnuje mezináboženskému dialogu, židovské mystice a hebrejské onomatologii.
Vstupné dobrovolné

24. 10. Beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou a Jiřím W. Procházkou pro školy

29. 10. Nespoutaná krása Korsiky - cestovatelská přednáška s Darinou Klichovou
Divoká krajina se skalnatým vnitrozením, chladivé horské bystřiny a říční kaskády, malebná horská jezera, hluboké rokle a kaňony, krásné pláže s průzračně čistou mořskou vodou, ztracené horské vesničky, kde slovo "vendeta" je stále živé, perla Středomoří - město Bonifaccio a jiná malebná města, rodná země Napoleona, svérázní ostrované a volně se potulující vepříci, kaštanové pivo a korkové sukně. Jen malý výčet toho, co všechno je Korsika.
Vstupné 30 Kč

12. 11.  v 17 hod. Život s vášní a čokoládou
Přijďte si poslechnout něco o historii, výrobě a především o blahodárných účincích pravé poctivé čokolády, starodávného a téměř posvátného nápoje Mayů a Aztéků...
Přednáška s paní Ing. Marcelou Krčálovou bude spojena s degustací čkolády Jordy´s - čokoláda vyráběná řemeslnou výrobou v České republice z kvalitních bobů z Madagascaru, Venezuely, Vietnamu či Hondurasu.
Vstupné 30 Kč

19. 11. v 15 hod. Odpoledne s pastelkou

10. 12. v 15 hod. Vánoční dílna pro celou rodinuSetkání se stresíkem ve třech dílech -  s PhDr. Stanislavou Podžornou - PRO NEMOC SE PŘESOUVÁ NA LEDEN
I.   V prvním setkání nakoukneme netradiční formou do tématu zátěže v lidském životě, tedy do mechanismu stresu tak, jak funguje nejen v našem těle, ale v celé naší bytosti. Použijeme pouze jednu definici a dále promítneme své zkušenosti do malé dramatizace, která napomůže zbavit stres nepříjemných přívlastků a nabídne jeho přijetí jako přirozenou a potřebnou součást lidského žití. Stresová reakce našeho organismu je dobým sluhou, ale špatným pánem.

Na první setkání navazuje druhé a třetí s cílem zvládnout dané téma komplexně. Lze samozřejmě absolvovat jakoukoli ze tří částí. Lektorka garantuje volnou návaznost s úvodní shrnující částí k obsahu předešlých setkání.

II.   Zaměříme se na to, kam se přemíra stresu hromadí v našem těle a mysli - orientační diagnostika kvalitním dotazníkem. Společně se zamyslíme nad tím, co konkrétně můžeme činit pro znovudosažení rovnováhy v našem životě. Vše bez nutnosti sdělovat cokoliv ke svým osobním výsledkům a s možností sdílet především dobré zkušenosti s návratem do osobní pohody. 

III.  
Zcela praktický seminář s nácvikem základní relaxace. Účastník si osvojí dovednost, která je nám všem vlastní, ale její vědomé používání z ní činí účinný nástroj k nastolení míru v organismu. K dosažení příjemného uvolnění těla i mysli budeme každý potřebovat karimatku, deku, malý polštářek, pohodlné obečení, ponožky a špetku zdravé zvědavosti
Vstupné na každou přednášku 30 Kč, rodiče v projektu Bookstart zdarmaBookstart - S knížkou do života - projekt stále pokračuje

Pilotní ročník tohoto projektu byl v ČR spuštěn v březnu 2018 pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Cílem projektu je podpora verbálních a čtenářských dovedností u dětí a pochopení významu čtenářství pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost u rodičů. Je to první projekt zaměřený na rodiny s nejmenšími dětmi a předpokládaná doba trvání je do šesti let věku dítěte.
Rodičům novorozenců bude na vítání občánků v průběhu celého roku předán dárek ve formě sady obsahující knížku pro děťátko, která nebude jinak distribuována v prodejní síti a dále metodický návod, jak a co začít svému dítěti číst. Knihovna věnuje rodičům bezplatný čtenářský průkaz. Pokud se rodiče neúčastní vítání občánků, mohou si dárek vyzvednout v knihovně.

 

 
 

 
Kontakt: tel.: 556 725 037  E-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz